Białystok – miasto dróg Poprzez swoje położenie, Białystok zawsze zajmował istotne miejsce na mapie kraju – znajdując się na styku kultur, narodowości i ekonomicznych interesów, stanowił on naturalne miejsce handlowej wymiany. Handluje się tutaj zarówno z naszymi bliższymi sąsiadami – Rosją, Białorusią i Ukrainą (Centrum Wspierania Rynku Wschodniego) i państwami bałtyckimi (droga krajowa nr 8…

Read More →