Katowice – Polska stolica przedsiębiorczości Miasto Katowice stanowi idealny przykład zmian, jakie zaszły na przełomie stuleci. Wychodząc obronna ręką z przemian gospodarczych, było w stanie przestawić się na współczesną gospodarkę usługową i zbudować na niej silną, stabilną ekonomię. Wysoki wskaźnik pracujących w sektorze prywatnym (utrzymujący się na poziomie ¾ ogólnego zatrudnienia) świadczy o ekonomicznym potencjale…

Read More →